Deviateho apríla 2019 sa v Košiciach uskutočnil už štvrtý ročník Behu medikov mesta Košice. Za vznikom tejto peknej tradície stoja študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Hlavnou myšlienkou podujatia, nie je len prezentácia zdravého životného štýlu a behu, ale taktiež pomoc pre detských pacientov.

jogginh
 
Beh a niečo navyše
 
Klub verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice, ktorý za celým podujatím stojí, pre návštevníkov pripravil aj množstvo sprievodných akcií. Tie prebiehali v čase registrácie, ktorá trvala viac ako dve hodiny. návštevníci podujatia mali možnosť bezplatného merania krvného tlaku a taktiež tuku v tele. Tá aktívnejší si mohli vyskúšať resuscitáciu na modelových figurínach.
 
Pomoc pre detských pacientov
 
Cena štartovného bola tri eurá. Podľa slov jednej z organizátorov, študentky druhého ročníka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Anny Jenčovej, sa takto podarilo vyzbierať takmer 650 eur. tento finančný výťažok poputuje do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. Peniažky poslúžia najmä na voľnočasové aktivity pre detských pacientov.

měření
 
Rekordná účasť
 
Štvrtý ročník behu medikov, jeho organizátori považujú za úspešný. Na štart sa postavilo viac ako dvesto bežcov. Tento rok si prišlo zabehať o čosi viac mužov, konkrétne stodesať. Ženy však zaostávali len o malý počet. Tých prišlo stotri. Medzi zúčastnenými boli samotný študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ale taktiež množstvo študentov z iných fakúlt a taktiež zo zahraničných stredných aj vysokých škôl.
 
Trať, ktorú museli účastníci behu zvládnuť, bola dlhá tri kilometre. Štart bol umiestnený priamo pred Lekárskou fakultou. Účastníci následne bežali smerom ku Kuzmányho ulici, ďalej cez Vojenskú a ondavskú ulicu. Odtiaľ sa vrátili späť na Triedu SNP1. Organizátori skonštatovali, že trať zvládlo všetkých dvestotrinásť účastníkov behu medikov, a to aj napriek tomu, že počasie športovým aktivitám veľmi neprialo. V utorok, deviateho apríla bolo totiž v Košiciach extrémne veterno.