Pedagóg je človek, ktorý vám má odovzdať svoje vedomosti a naučiť vás niečo. Jednotliví pedagógovia sa však líšia. Či už ide o štýl učenia alebo o ich prístup. Určite si aj vy pamätáte školské časy keď vás pred hodinou bolelo brucho a báli ste sa zlých učiteľov. Každý si určite zažil aspoň jedného takéhoto pedagóga.

starý muž

Ako ale vyzerá kvalitný pedagóg?

Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým čo určí kvalitu pedagóga. Podľa môjho názoru ide o to čo vám ten daní človek odovzdá. Nejde len o jeho vedomosti. Ide o to aby vám priniesol nejaký nový pohľad, ktorý ste doteraz nepoznali. Učiteľ by mal vedieť motivovať. Zapáliť nás pre vec, ktorú učí a mať k nej vzťah. Mal by pre nás predstavovať vzor. Žiaľ práve takýchto je veľmi málo. A ak už máte takéto šťastie dajte im najavo, že si vážite ich prácu. Zaslúžia si to.

Ďalšou dôležitou vecou je ako vedia podať danú tému alebo celkovo predmet. Nie je ťažké hovoriť o nejakej téme, oveľa ťažšie je vedieť ju naučiť a vysvetliť tak aby ju žiaci pochopili. Niektorý pedagógovia prednášajú ako by len sami pre seba. Nevnímajú pre koho a pre čo to robia.

Je veľmi ľahké vidieť, ktorý učiteľ učí s radosťou a ktorý nie. Práve tí, ktorých to zaujíma a baví sú na nezaplatenie. Nie je ale v našich možnostiach si pedagóga vybrať. Už od základnej školy nám ich neustále prideľujú. Musíme sa s tým zmieriť a prijať to tak ako to je. Možno budeme mať to šťastie a natrafíme na tých výborných, ktorý nás naučia veľmi veľa.

profesor

Veľkú rolu v tomto smere zohráva aj charakter človeka. To často ovplyvňuje aj výklad daného učiteľa. Povedzme si ale úprimne, že aj človeka s výbornou povahou by omrzelo učiť žiakov ktorých to nezaujíma. Vo veľkej miere sme to my kto prispieva ku kvalite našich pedagógov, pretože si ich nevážime a veľakrát sa z nich smejeme a urážame ich. Ak chceme zlepšiť kvalitu učiteľov a školstva mali by sme začať práve od seba.