Ak ste sa rozhodli z patričných konkrétnych dôvodov, že ukončíte vašu podnikateľskú činnosť, vaše podnikanie a začnete sa uberať iným smerom, ideálnou možnosťou ako celý proces obchodnej činnosti zastaviť a ukončiť, je práve likvidácia firmy. V súčasnosti už existuje množstvo odborníkov pre vykonanie jednotlivých postupov, ktoré vedú k samotnej likvidácii firmy.

zatváranie spoločnosti

My patríme k nim. Zákonnými postupmi na profesionálnej úrovni uskutočníme likvidáciu spoločnosti. Zameriavame sa aj na spoločnosti, ktoré sa považujú za problémové, či už z dôvodu ich zadlženia alebo iných závažných skutočností. V prvom rade v prípade zadlžených spoločností je potrebné ich dorovnanie a následne sa pokračuje prípravou a podložením potrebných dokladov a dokumentov pre príslušné úrady a inštitúcie. To všetko a ešte viac nájdete v našej ponuke, ktorá je obohatená aj o doplnkové služby, ktoré vás nasmerujú k šetreniu vašich nákladov a k ochrane vášho majetku. To všetko môžeme pre vás zabezpečiť, takže v prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať, radi zodpovieme vaše otázky.

closed

Likvidácia firmy je stanovená zákonom, platnou legislatívou v danej krajine, v danom štáte. Firma sa považuje za fungujúcu a aktívnu až do uskutočnenia výmazu z obchodného registra. Existujú aj prípady, kedy sa likvidácia firmy nevyžaduje a k jej zrušeniu dochádza bez likvidácie. Prvým prípadom je situácia, keď obchodné imanie prechádza na právneho nástupcu. Pri druhej možnosti je spoločnosť zrušená súdom a nezložil sa preddavok na úhradu platby pre likvidátora. Keď je spoločnosť v stave likvidácie, je nutné, aby používala dodatok k svojmu obchodnému menu a to „v likvidácii.“. Likvidáciu firmy vykonáva likvidátor, ktorý má tento proces v jeho kompetencii a zodpovednosti, postupuje dôkladne na základe jeho spôsobilosti, odbornosti a skúsenosti v danom odbore. Postupuje podľa platnej legislatívy a v súlade so záujmami spoločníkov spoločnosti.