Najdôležitejším pravidlom pri zostavovaní vtáčej búdky je to, že spoje musia byť dostatočne pevné, inak sa môže pod vplyvom času a poveternostných vplyvov rozpadnúť.

budka

Materiál:

Najlepšie je použiť smrekové dosky, ale rovnako dobre vám poslúžia aj iné dosky masívneho dreva. Použiť môžete dosky zo starej garniže, políc, nábytku, poprípade sa dajú kúpiť priamo narezané dosky podľa toho, akú veľkosť potrebujete. Predpokladáme, že väčšinu náradia potrebného na výrobu búdok pre vtáky má doma každý domáci kutil. Najčastejším spojovacím materiálom sú klince, klinčeky, skrutky, „elká“, lepidlo, drevené kolíky…
V našom prípade použijeme smrekové dosky so šírkou 15 cm, hrúbkou 1,5 cm a dĺžkou 250 cm. Spojovacím materiálom budú skrutky krížové do dreva, prevažne 20 mm dlhé.

Návod:

Smrekové dosky je potrebné spájať tak, že každú časť jednotlivo prichytíme klinčekom a následne si prevŕtame otvory na skrutky (2mm vrták). Potom je potrebné navŕtať otvor na hlavičku skrutky (13 mm vrták). Pri samotnom skrutkovaní materiálom nešetrite, búdka sa vám odvďačí v podobe rokov, ktoré s vami prežije. Vletové otvory je potrebné urobiť okružným pílkovým násadcom, ktorý upneme do vŕtačky. Rozmer vletového otvoru vyrežeme podľa toho, o akého veľkého vtáka sa jedná. Bydielka a zábradlia si môžeme zhotoviť z bukovej guľatiny alebo hranolčeka, ktorý sa dá bežne kúpiť v obchode s drevom. Lepia sa do predvŕtaných otvorov vlastnej hrúbky, ale hlboké by mali byť minimálne 0,5 cm. Najlepšie je ich zvnútra zafixovať skrutkou. Neskôr stačí dorovnať nepresnosti a už len vyhladiť šmirgľom. Búdku zbavíme prachu a pilín, poutierame ju vlhkou handrou a nakoniec naimpregnujeme príslušným prípravkom pod)ľa vlastného výberu. Impregnujeme vo vetrateľnom priestore a necháme búdku vyschnúť aspoň 48 hodín. Konečná úprava je už iba na vás – pokiaľ máte radi jednoduchosť, nechajte vyniknúť štruktúru dreva. Taktiež je možné celú búdku namaľovať ľubovoľnými farbami.

ptáček

Ideálne vnútorné rozmery búdok pre:

Sýkorky – 14x14x20 cm
Žltochvost– 14x14x20 cm
Dudok– 15x15x25 cm
Škorec– 15x15x25 cm
Muchár– 14x14x20 cm
Sova– 30x30x40 cm
Sokol– 50x40x50 cm
Kačica– 50x30x25 cm