Aj v dnešnom digitálnom svete plnom nových a efektívnych technológií sa moderný marketing naďalej spolieha na ľudskú stránku. K jeho nenahraditeľným nástrojom sa radí výskum Face to faceznámy tiež pod skratkou F2F.analitický průzkum.png

  • Umelá inteligencia je síce funkčným a veľmi praktickým pomocníkom, ale skutočnú emočnú stránku zákazníkov neprezradí.

Marketingový nástroj v podobe výskumu F2F tak spolieha hlavne na osobný faktor a personálnu komunikáciu, čím sa snaží získať názor potenciálnych zákazníkov. Forma takéhoto výskumu znásobuje osobnejší vzťah s klientmi, ale tiež dôležitosť poskytovaných služieb či prezentovaných noviniek. Takýto postup takisto zvyšuje vzájomnú dôveryhodnosť zo strany súčasných, ako aj potenciálnych zákazníkov.
Možno si myslíte, že marketing je predsa o inom a takéto pekné reči nie sú podstatné. Nuž, emócie a ľudský kontakt sú, boli a budú vo svojej podstate skutočne dôležitou súčasťou marketingu. A z tej druhej stránky sú predsa emócie a poznanie želaní zákazníkov podstatným faktorom predaja, no nie?
Aké sú teda silné stránky F2F a aké poskytuje výhody?
Pokiaľ sa neviete uspokojiť len s akousi suchou štatistikou v podobe digitálneho grafu, tak s metódou F2F pravdepodobne sympatizujete. Za pravdu vám dáva i zistenie, že dnešného zákazníka motivujú ku kúpe vo veľa prípadoch hlavne myšlienky, než samotný produkt. V priemere bežný potenciálny zákazník uvažuje takto:obchodování.jpg
Nakupuje z dôvodu zistenia viac informácií o danej téme alebo produkte, samotná kúpa je v v prípade viacerých úspešných objednávok pre neho zo začiatku vedľajšia.
Takisto sa v prípade nákupu orientuje najskôr názormi svojich známych, spoločnosti, ale aj svojimi a tiež vašimi.
Od nakupovania si sľubuje istú príťažlivú stránku. V tomto smere hľadá tiež najrýchlejšiu a najpraktickejšiu cestu, ako daný nákup uskutočniť.
Pri výbere hľadá produkt, pri ktorom má pocit, že je doporučený a ideálny práve pre neho.