Potrubia, či kanalizácie patria k tým menej viditeľným častiam domu, no nie k menej dôležitým. Často upozorňujeme deti alebo domáce zvieratá, aby sa držali ďalej od dekorácií a iných krehkých vecí v domácnosti. Dá sa to považovať za prevenciu, no keď sa už náhodou niečo rozbije, väčšinou netrvá dlho kým je daná vec opravená alebo nahradená. Čo však prevencia pred upchávaním potrubia, či kanalizácie? A čo robiť v prípade, že to zájde priďaleko a vznikne havarijná situácia?

opravovanie potrubia

Krtkovanie bratislava Ab-krtkovanie vám pomôže ako s prevenciou, tak aj s riešením potenciálnych problémov s vaším potrubím. Profesionálnou technikou vedia zaistiť všetko od monitoringu po vyčistenie upchatého potrubia. TV monitoring je výborný nástroj v rámci prevencie havarijných situácií, pri ktorom sa do potrubia zavedie kamera, ktorá dokáže lokalizovať prípadnú poruchu, či miesto upchatia potrubia.

Ak už dôjde k situácií, kedy je prietok v potrubiach spomalený alebo sú úplne nepriepustné kvôli usadeninám, je dobré tento problém vyriešiť čo najskôr, aby sa nestalo, že vám voda prerazí do vnútra domu. Na čistenie kanalizácií a potrubí používa firma AB Krtkovanie elektromechanické alebo vysokotlakové čistenie. Na vykonanie týchto čistení nie je potrebné vstupovať do šachty a riziko poškodenia potrubia je minimálne. Pri elektromechanickom čistení sa do potrubia spustí oceľová struna, ktorá pomocou rotácie a vibrovania uvoľní usadeniny v potrubí. Pri vysokotlakovom čistení sa potrubie uvoľňuje pomocou tlakového čerpadla a hadice s tryskou, ktorá je dlhá niekoľko metrov.

kanalizácia rúry

Medzi ďalšie služby patrí aj trasovanie, ktoré môžete využiť napríklad ak ste kúpili starý dom a nemáte k nemu plány kanalizácie, či potrubia a chcete vedieť ich trasu. Okrem nej môže trasovanie pomôcť zistiť aj hĺbku potrubia a prípadné poruchy. V neposlednom rade môžete využiť aj pomoc pri menení, či inštalácii novej sanity alebo pri príprave rozvodov kanalizácie.